POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conforme contempla el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 s'informa a l'usuari que les seues dades seràn incorporades a un fitxer de dades de LIBRERIA LLORENS amb la finalitat de complir amb el seu objecte social.

Titular de les dades
José Ernesto Nadal Llinares, amb domicili social en la C/ Sant Llorenç, 1, C.P.03801 d'Alcoi Finalitat de de naturalesa contractual
L'usuari autoritza a LIBRERIA LLORENS  a utilitzar les seues dades personals per a les comandes, sol·licituds d'informació o contractacions signades. Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seràn destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l'usuari emplene. Podent ser cedits als proveïdors o terceres persones que intervinguen en la prestació del servei contractat.

Finalitat que requereix consentiment
Desenvolupament de funcions comercials, podent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis.
Comunicar les dades personals a empreses del grup i/o col·laboradors per al desenvolupament d'accions comercials sobre els seus productes o serveis.
En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a aquestes finalitats, no afectarà el manteniment de les dades per a la relació contractual.

 

Criteris de conservació
Les seues dades personals es mantindràn en els fitxers de forma indefinida i en tot cas seràn bloquejats quan deixen de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats, quedant a la disposició de les autoritats de protecció de dades si fora necessari, per a qualsevol controvèrsia amb aquests.

Drets que pot exercir
Els titulars de les dades poden exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i/o revocació del consentiment pactat.
El consentiment podràn modificar-lo sempre que vulguen a través dels canals de comunicació detallats més a baix.
Pot exercir aquests drets dirigint-se per escrit a: C/ Sant Llorenç, 1, C.P. 03801 d'Alcoi,  o per correu electrònic a: info@libreriallorens.com acompanyant a la sol·licitud el NIF de l'interessat
 
Obtenció de les dades
Obtenim les dades a partir de la informació que els interessats ens faciliten quan contracten i mantenen productes i/o serveis amb nosaltres o bé quan ens sol·liciten informació sobre els nostres productes i/o serveis bé de forma presencial, telefònica o a través de la web.