AVÍS LEGAL

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús del lloc web de LIBRERIA LLORENS que s'accedeix mitjançant l'adreça URL www.libreriallorens.com

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS.

Els usuaris hauràn de llegir les presents Condicions Generals d'ús d'aquesta pàgina web.

L'ús del lloc web de LIBRERIA LLORENS suposa el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions vigents a cada moment en què l'usuari accedisca al mateix i que a continuació s'especifiquen.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a la disposició dels usuaris d'aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també hauràn de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.


2. INFORMACIÓ GENERAL.

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el present lloc web és propietat de José Ernesto Nadal Llinares amb NIF 21.668.753-Q, els usuaris podràn dirigir-se a:
    
LIBRERIA LLORENS
C/ Sant Llorenç, 1,
03801 Alcoi (Alacant - Espanya)
Telf. 965543746 - 965540811

e-mail: info@libreriallorens.com


 
3. CONDICIONS D'ACCÉS i UTILITZACIÓ.

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris.

No obstant això, i amb caràcter excepcional, l'accés a determinats serveis està supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades LIBRERIA LLORENS. En registrar-te obriràs un compte en Libreria Llorens, per a la consulta o compra de llibres i en el cas que en una pròxima ocasió desitges adquirir algún article, les dades de caràcter personal facilitats com a conseqüència de la utilització del lloc web seràn objecte de tractament per part d'aquesta, en les condicions i termes especificats en la clàusula 7a de les presents Condicions d'ús.

La utilització del lloc oficial de LIBRERIA LLORENS haurà de realitzar-se conforme s'estableix en aquestes Condicions, així com en les disposicions legals aplicables, les exigències de la moral, usos i costums, així com l'ordre públic.

LIBRERIA LLORENS es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions.

LIBRERIA LLORENS es reserva el dret a modificar o alterar les presents condicions generals. En tal cas, informarà els interessats dels canvis que tinguen lloc, llevat que comuniquen expressament que rebutgen la seua recepció.


4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Propietat Industrial.

Tant la denominació com altres signes distintius que apareixen en aquest lloc web són propietat exclusiva de LIBRERIA LLORENS, qui els té degudament registrats. La seua titularitat li atorga, de conformitat amb la legislació nacional i internacional aplicable, el dret exclusiu d'utilitzar aquests signes, quedant prohibida la utilització per tercers sense la seua expressa autorització.

L'eventual presència en aquest lloc de signes de titularitat aliena s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels seus legítims propietaris.

Noms de domini.

En el mateix sentit, el nom de domini www.libreriallorens.com i tots aquells que servisquen per a accedir de forma directa o indirecta al present lloc oficial són de titularitat exclusiva de José Ernesto Nadal Llinares. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

Drets d'Autor.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estàn protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

Queda expressament prohibida la còpia, l'emmagatzematge, reproducció, distribució o comunicació pública de qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial.

Qualsevol utilització diferent al dret d'ús privat conferit en accedir al web site requerirà l'autorització expressa i per escrit de LIBRERIA LLORENS.

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los.


5. ENLLAÇOS.

En el lloc web LIBRERIA LLORENS, l'usuari podria trobar diversos enllaços que li conduiràn a pàgines web independents d'aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb la informàtica i els serveis oferits per la nostra empresa i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguen correspondre als seus autors.

La creació i establiment de hiperenllaços al lloc web de LIBRERIA LLORENS haurà de permetre únicament l'accés a la pàgina principal o a les pàgines d'inici de qualsevol de les seues seccions i haurà de respectar ineludiblement qualssevol disposicions legals aplicables i les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, així com l'ordre públic. En qualsevol cas, l'establiment d'enllaços a aquest lloc web requerirà autorització expressa del seu titular i deurà, així mateix, respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial ressenyats en aquestes Condicions Generals.
 
6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT.

Pels continguts:

6.1.1. Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web www.libreriallorens.com es proporcionen "com estàn", sense garanties de cap mena quant a la seua exactitud i actualització. En la seua conseqüència, LIBRERIA LLORENS no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes poguera causar.

Així mateix, LIBRERIA LLORENS no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i uns altres tercers a través de qualsevol manera d'utilització d'aquest lloc web.

En qualsevol cas, LIBRERIA LLORENS es compromet a actuar amb diligència per a evitar l'existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, en el cas que tinga coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés a aquests.

6.1.2 Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest lloc web tenen exclusivament una finalitat informativa i permeten a l'usuari deixar el lloc web. Els llocs enllaçats no estàn relacionats, excepte indicació en contrari, amb el titular d'aquest web site, no podent ser per tant responsable dels continguts als quals s'accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en aquests, ni de la seua disponibilitat tècnica o ús que d'aquells es realitze.
En qualsevol cas, LIBRERIA LLORENS es compromet a fer el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites.            

Pel funcionament del lloc:

LIBRERIA LLORENS no garanteix privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguen tindre coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

En similar sentit, LIBRERIA LLORENS no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, malament funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tinga el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris o qualsevol altra causa no imputable a aquesta.


7. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Conforme contempla el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 s'informa a l'usuari que les seues dades seràn incorporades a un fitxer de dades de LIBRERIA LLORENS amb la finalitat de complir amb el seu objecte social.
Titular de les dades
José Ernesto Nadal Llinares, amb domicili social en la C/ Sant Llorenç, 1, C.P.03801 d'Alcoi Finalitat de de naturalesa contractual
L'usuari autoritza a LIBRERIA LLORENS  a utilitzar les seues dades personals per a les comandes, sol·licituds d'informació o contractacions signades. Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seràn destinats, única i exclusivament, a les finalitats indicades en el formulari que l'usuari emplene. Podent ser cedits als proveïdors o terceres persones que intervinguen en la prestació del servei contractat.

Finalitat que requereix consentiment
Desenvolupament de funcions comercials, podent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis.
Comunicar les dades personals a empreses del grup i/o col·laboradors per al desenvolupament d'accions comercials sobre els seus productes o serveis.
En cas que no autoritze el tractament de les seues dades per a aquestes finalitats, no afectarà el manteniment de les dades per a la relació contractual.

 

Criteris de conservació
Les seues dades personals es mantindràn en els fitxers de forma indefinida i en tot cas seràn bloquejats quan deixen de ser necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recaptats, quedant a la disposició de les autoritats de protecció de dades si fora necessari, per a qualsevol controvèrsia amb aquests.

Drets que pot exercir
Els titulars de les dades poden exercir els drets d'oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i/o revocació del consentiment pactat.
El consentiment podràn modificar-lo sempre que vulguen a través dels canals de comunicació detallats més a baix.
Pot exercir aquests drets dirigint-se per escrit a: C/ Sant Llorenç, 1, C.P. 03801 d'Alcoi,  o per correu electrònic a: info@libreriallorens.com acompanyant a la sol·licitud el NIF de l'interessat
 
Obtenció de les dades
Obtenim les dades a partir de la informació que els interessats ens faciliten quan contracten i mantenen productes i/o serveis amb nosaltres o bé quan ens sol·liciten informació sobre els nostres productes i/o serveis bé de forma presencial, telefònica o a través de la web.

8. CONDICIONS DE VENDA
Preu
Tots els articles apareixen amb el seu preu de venda al públic i si escau amb els descomptes aplicables a cada moment.
Al preu de l'article sumarà el cost dels ports, que quedarà informat en la fitxa directa de la comanda.
Formes de pagament
El pagament es realitzarà amb targeta de crèdit en el formulari previst per a tal fi.
Enviament
Les comandes seràn remeses per agència de transport al domicili facilitat pel comprador.

Enviament de comandes i terminis de lliurament.

Les comandes seràn entregades en el domicili designat pel client en el moment de la contractació segons la modalitat triada.

Els terminis de lliurament són de 24-48 hores des de l'eixida de magatzem. El termini de lliurament pot veure's alterat per incidències extraordinàries en el transportista o per dificultats en el lliurament de la mercaderia. En aquest cas, aconsellem al client notificar-lo en l'email info@libreriallorens.com

Els enviaments que isquen del nostre magatzem de dilluns a dijous abans de les 15:00h, s'entregaràn l'endemà de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 20.00. Les comandes que isquen els divendres seràn entregats el dilluns següent.

En cas que un títol no es trobe en estoc els terminis variaràn depenent del distribuïdor.

Llibreria Llorens posa a la disposició dels seus clients el servei de “recollida en botiga”. Amb aquesta opció podrà demanar o reservar els títols que desitge i recollir-los en la mateixa llibreria.
Llibreria Llorens no garanteix als seus clients la disponibilitat, ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen en el seu Web. El catàleg que es mostra és merament orientatiu ja que les editorials dels llibres anunciats no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament dels llibres que editen. Aquesta situació impedeix a Llibreria Llorens la possibilitat d'informar els seus clients sobre la disponibilitat d'aquests, així com a garantir un termini de lliurament determinat. En tot cas dependrà del temps que tarda l'editorial a subministrar el producte.  Llibreria Llorens garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seua comanda sempre que no haja sigut posat a la disposició del transportista per al seu enviament.  


Devolucions
S'admeten canvis de la compra per un altre article en el termini de 15 dies des de la data d'adquisició.
En cas que s'opte per la devolució de la compra i no vulga efectuar-se un canvi per un altre article, s'emetrà un val amb duració d'1 any.
No s'admet devolucions de compres de llibres de text de cap nivell educatiu, inclosos els de les Escoles Oficials d'Idiomes, Escoles d'Adults i Oposicions
Els ports de les devolucions seràn a càrrec del client, que podràn fer arribar a la llibreria la mercancia pel mètode que consideren convenient.
Factura
La llibreria emetrà automàticament un document acreditatiu de la confirmació de compra a la finalització d'aquesta, i emetrà una factura oficial en cas que el client la sol·licite.


9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE.

Les presents Condicions Generals d'ús es regeixen per les Lleis espanyoles.
Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de LIBRERIA LLORENS se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Alcoi i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia al seu fur de ser aquest diferent.