Libros de Escuelas primarias e intermedias

Sociedad y ciencias sociales / Educación pedagogía / Escuelas / Escuelas primarias e intermedias (23)

 • MATEMÁTICAS COMPRENSIVAS 10
  MARTINEZ ROMERO, JOSE
  Sin existencias en tienda

  9,99 €

 • PUENTE CUADERNO DE LENGUA 5 EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE MATEMATICAS 5 EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT, LLENGUA, 5 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  MARTI GARCIA, MIGUEL ANGEL
  Exercicis fonamentals per preparar l'entrada al 6è curs. Quadern de llengua.- El nom.- Ús del diccionari: ordenar paraules.- Síl·labes.- Els determinants.- Gènere i nombres.- Comprensió i expressió de textos variats.- El poema: la rima.- Rodolins.- Els diftongs.- L'adjectiu.- Paraules primitives, derivades, sinònimes i antònimes.- Sufixos i prefixos.- Els pronoms personals.- Au...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT, LLENGUA, 3 EDUCACIÓ PRIMÀRIA
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Quadern d'exercicis de llengua per 3r primària. Activitats bàsiques per preparar l'entrada a 4t primària.CONTINGUT:- El nom: comú i propi.- Ordenar paraules i frases.- El nombre: singular i plural.- El gènere: masculí i femení.- Utilització del diccionari.- Comprensió i expressió de textos.- L'article.- Els determinants: demostratius, possessius i numerals.- Famílies de paraule...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE MATEMATIQUES 3?EP
  PÀMIES TOMÀS, LINA / MÀRQUEZ CARO, CARLES
  Quadern d'exercicis de matemàtiques per 3r primària. Activitats bàsiques per preparar l'entrada a 4t primària.CONTINGUTS- Operacions numèriques bàsiques: sumar, restar, multiplicar i dividir per una xifra.- Nombres de 3 i 4 xifres.- Descomposició de nombres.- Comparació i ordenació de nombres.- Símbols: =, >, ...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE MATEMATIQUES 5?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  - Els quaderns de primària PONT Matemàtiques serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre. - Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE LENGUA 3?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE MATEMATICAS 3?EP
  PÀMIES TOMÀS, LINA / MÀRQUEZ CARO, CARLES
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE LENGUA 1?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE MATEMATICAS 1?EP
  PÀMIES TOMÀS, LINA / MÀRQUEZ CARO, CARLES
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE MATEMATIQUES 1?EP
  PÀMIES TOMÀS, LINA / MÀRQUEZ CARO, CARLES
  Quadern d'exercicis de matemàtiques per 1r primària. Activitats bàsiques per preparar l'entrada a 2n primària.CONTINGUTS- Operacions numèriques bàsiques: sumar i restar.- Càlcul mental.- Els ordinals.- Simetries.- Interpretació i resolució de problemes senzills.- El rellotge: l'hora en punt.- Sèries numèriques.- Orientació espacial.- Aplicació de: >, ...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE LLENGUA 1?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA
  Les lletres: vocals i consonants.- Lletres majúscules i minúscules.- Lletres, síl·labes i paraules.- Completar i ordenar síl·labes i paraules.- Sons de les vocals e i o.- Relació so - grafia.- Ús de: el / la / l' , els / les.- Ús de: un / una , uns / unes.- Comptar síl·labes.- Comprensió i expressió de textos senzills.- Una cosa - més d'una cosa.- Ús de: és / són.- El nom.- Qua...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE MATEMATICAS 4?EP
  MARTÍN FUSTER, ROSA MARÍA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE MATEMATICAS 2?EP
  MARTÍN FUSTER, ROSA MARÍA
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE LENGUA 2?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE LLENGUA 2?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - Els quaderns de primària PONT Llengua serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre. - Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis; en ...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE MATEMATIQUES 4?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Operacions numèriques bàsiques : sumar, restar, multiplicar i dividir.- Càlcul mental.- Seriecions.- Recta, semirecta, segment i línies poligonals.- Recta paral·lela i recta perpendicular.- Propietats de la multiplicació : commutativa, associativa i element neutre.- Resolució i interpretació de problemes.- Mesures de longitud.- Classificació dels angles.- Mesures de massa.- Rep...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT QUADERN DE LLENGUA 4?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  - El nom : classes.- Concordança : det. - nom - adj.- El verb.- Pronoms personals.- Ús de connectors.- Separació i classificació sil·làbica.- L'oració.- Mots sinònims, antònims, compostos.- Mots primitius i derivats.- Frases fetes , onomatopeies.- Prefixos i sufixos.- Comprensió i producció de textos.- Normes ortogràfiques bàsiques :o Majúsculeso Apostrofacióo Contraccióo Accen...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE CUADERNO DE LENGUA 4?EP
  MARTI I FUSTER, ROSA MARIA / NADAL MARTÍ, JOSÉ
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PONT 6 E.P. QUADERN DE LLENGUA
  EQUIP EDITORIAL
  - Els quaderns de primària PONT Llengua serveixen de pont als alumnes que passen d'un curs o cicle a un altre.- Aquests quaderns contenen els exercicis fonamentals i bàsics del curs, el que permet que l'alumne/a pugui incorporar-se al nou curs ben preparat.- Els quaderns de 5è i de 6è curs inclouen el solucionari dels exercicis, el que permet un autocontrol dels exercicis; en c...
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE 6 E.P. CUADERNO DE MATEMATICAS
  GRUPO EDITORIAL
  Sin existencias en tienda

  3,00 €

 • PUENTE 6 E.P. CUADERNO DE LENGUAJE
  GRUPO EDITORIAL
  Sin existencias en tienda

  3,00 €